Demiryolu sistemlerinin sürdürülebilir gelişimine, maliyet etkinliğine katkıda bulunmak için kurumsallığı geliştirmek, verimliliği arttırmak.

Kontrollü işlem ve prosedürler sayesinde maliyetlerden kaçınarak, çevresel etkenleri gözeterek sürekli iyileştirmeler de bulunmak.

İş ve çalışan güvenliği için ilgili kurallara ve standartlara uymak.

Müşteri odaklı yaklaşım göstermek ve tecrübe alışverişinde bulunmak.

Müşterilerin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak ve müşterilere fayda sağlayarak verimliliği artırmak.

Sunduğumuz hizmetlerde yüksek kalitede malzeme kullanmak.

Proaktif yaklaşım.

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek.

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

KPO-01-01
01.12.2019

Nusret GÜNDÜZ 

Genel Müdür