Performans, Hassasiyet, Dayanıklılık

KALİTE POLİTİKASI:

  • Demiryolu sistemlerinin sürdürülebilir gelişimine, maliyet etkinliğine katkıda bulunmak için kurumsallığı geliştirmek, verimliliği arttırmak.
  • Kontrollü işlem ve prosedürler sayesinde maliyetlerden kaçınarak sürekli iyileştirmede bulunmak.
  • Makine güvenliği için ilgili kurallara ve standartlara uymak.
  • Müşteri odaklı yaklaşım ve tecrübe alışverişinde bulunmak.
  • Müşterilerin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak ve müşterilere fayda sağlayarak verimliliği artırmak.
  • Sunduğumuz hizmetlerde yüksek kalitede malzeme kullanmak.
  • Proaktif yaklaşım.
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek.
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ülke ekonomisine katkıda bulunmak.
KPO-01-00 
01.12.2018

Nusret GÜNDÜZ 

Genel Müdür